Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

UTVECKLA
UPPRÄTTANDE AV MÅL OCH PLAN GENOM INDIVIDUELLA ENERGIANALYSER

Varje fastighet är unik och har sina egna förutsättningar för att spara energi. Därför utgår vi alltid från ”blankt papper” när vi tar oss an en ny fastighet, oavsett om vi ska ta ett helhetsansvar för energiarbetet eller om vi ska offerera ett nytt energisystem.

Vi utvecklar varje samarbete, lösning och system från grunder baserat på varje fastighets unika förutsättningar. Som fastighetsägare och beställare av ett energiprojekt eller ett energisystem är det viktigt att fatta beslut på korrekta och väl genomarbetade beslutsunderlag.

Vår filosofi gällande energiarbetet är att säkerställa en korrekt drift av fastighetens tekniska system, minimera energiförluster och nyttja förnyelsebar energi (gratis energi).

I utvecklingsfasen erbjuder vi en mängd olika tjänster för att tillsammans med våra kunder utveckla de bästa projekten.

Ett exempel på våra tjänster är följande;

  • Förstudier
  • Energikartläggningar (Bidragsberättigat från Energimyndigheten)
  • Energiplaner
  • Termiskt responstest
  • Borrhålskonfiguration och energibalansberäkningar av energilager (energibrunnar för bergvärmesystem)