Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

#98 Frånluftsvärmepumpar Hammarby Sjöstad

Brf Seglatsen

Bostadsrättsföreningen Seglatsen innehar med tomträtt fastigheten Seglatsen 1 i Hammarby Sjöstad. Byggnaderna är uppförda 2007- 2008. Föreningen består av 137 lägenheter samt 6 lokaler.

Trots att Byggnaderna är relativt nybyggda upplevde föreningen att energikostnaden var hög och beslutade därför att ta ett helhetsgrepp om energifrågan. Under 2012 kom föreningen i kontakt med Enstar och ett samarbete inleddes för att utreda möjligheterna till att minska föreningens energikostnader. Enstar genomförde under samma år en energikartläggning av fastigheten och flera kostnadsbesparande åtgärder identifierades varav installation av frånluftsvärmepumpar var en av dem.

Föreningen valde att investera i ett system för frånluftsåtervinning då denna åtgärd bedömdes vara lönsam och gav en betydande förbättring av byggnadernas energiprestanda. Enstar fick förtroendet att installera det nya energisystem och under hösten 2014 driftsattes anläggningen. Föreningen har även sett över sitt elavtal vilket gett ett betydligt lägre elpris.

Sedan installationen följer föreningen kontinuerligt upp sin energianvändning och resultatet har varit över förväntan. Föreningens totala energiinköp har minska med över 30% och investeringen har gett en årlig direktavkastning om ca 15%

Brf Seglatsen har även valt att teckna ett drift- och serviceavtal med Enstar för att säkerställa att anläggningen även i fortsättningen bibehåller den låga energiförbrukningen.