Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

#85 Bostadsrättsförening Bromma (Hybridlösning)

Bostadsrättsföreningen Vårdträdet – Annedal

Brf Vårdträdet är nyproduktion och stod färdigt sommaren 2014.

Det är två byggnader med sammanlagt 44 lägenheter. Mellan byggnaderna ligger ett glasat hisstorn och trapphus som tar en upp till de olika våningsplanen.
Valet av uppvärmningssystem landade i en bergvärmelösning med återvinning och utnyttjande av energier i största möjligaste mån. Resultatet för energianvändningen för uppvärmning, varmvatten och markvärme har blivit så lågt som ca 20 kWh/m2 köpt energi.

Anläggningsbeskrivning

Lösningen består av ett borrhålslager med en värmepumpeffekt på 124 kW.  Återladdning av borrhålslagret sker via överskottsvärme från det glasade hisstornet och frikyla via luftbehandlingen till de 44 lägenheterna sommartid. Dessutom sker förvärmning av tilluften vintertid via borrhålslager samt återvinning av frånluften i en roterande värmeväxlare.

Systemet försörjer även markslingor som värmer marken och håller det snö- och isfritt utanför huset.

Detta medför lägre underhållskostnader.

Borrhålslagret utgörs av 12 energibrunnar och är balanserat för rätt energiuttag och återladdning av energi.