Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

#82 Bergvärme & frånluftsåtervinning Hässelby

Hässelby Hem – Kaskaden 2

Hässelby Hem AB förvaltar ca 2 400 lägenheter i Hässelby och har som mål att långsiktigt förvalta och utveckla fastigheter och områden i Hässelby. Hässelby Hem ägs sedan 2008 av Wallfast AB som totalt äger och förvaltar ca 4 000 lägenheter. Bolaget arbetar aktivt med energifrågan och har en långsiktig plan för sina fastigheter.

2014 var det dags att modernisera Kaskadens energisystem. Fastigheten hade ett underhållsbehov att byta fjärrvärmecentralen, frånluftsfläktarna samt modernisera styrsystemet. I och med den höga fjärrvärmekostnaden utvärderades olika alternativ och beslutet landade i att konvertera till bergvärme med frånluftsåtervinning, en så kallad hybridanläggning. Mats Ottran är ansvarig för bolagets energiarbete och enligt honom var det ett enkelt beslut att fatta.

”Förutsättningarna för en hybridanläggning var goda och med den besparing som presenterades var det mycket lönsam investering, vilket gjorde att det var ett enkelt beslut att fatta. Att det dessutom är bra för miljön gjorde det ännu enklare” –Mats Ottran, Wallfast

ENSTAR valdes som entreprenör för projektet, som även innefattade installationer i två andra fastigheter. Kaskadens nya energianläggning driftsattes 2013 och har sedan dess genererat en samlad energibesparing om ca 2,5 GWh. Resultatet ligger i fas med vad som kalkylerades och Mats är nöjd med resultatet.

”Vi är mycket nöjda med anläggningen och samarbetet med ENSTAR. ENSTAR är en trygg samarbetspartner som tar ett verkligt helhetsansvar för de anläggningar som de bygger. Deras heltäckande organisation med projektering, projektledning och framförallt egen driftorganisation gör att vi som kund känner oss trygga med vår investering från start till mål”Mats Ottran, Wallfast