Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

#76 Strindbergshuset (Frånluftsåtervinning)

Bostadsrättsföreningen Strindbergshuset

Strindbergshuset ligger centralt beläget vid Karlaplan i Stockholm. I byggnaden, som är ca 10 000 m2 finns 98 lägenheter, ett bankkontor och en ICA-butik. Byggnaden uppfördes 1969 efter det att man rev det anrika Strindbergshuset som beboddes av August Strindberg.

Innan bytet till det nya smarta energisystemet var energiförbrukningen för ett år 1500 MWh fjärrvärme. Med det nya energisystemet förbrukar fastigheten 450 MWh köpt energi per år varav 100 MWh fjärrvärme, alltså en sänkning med 70 %. Energiförbrukningen går från 150 kWh/m2 och år till 45 kWh/m2 och år.

Anläggningsbeskrivning

Fjärrvärme finns kvar som spetsvärme i systemet sedan är energisystemet konstruerat för att återvinna spillvärme från avloppsvatten, frånluft och inte minst från ICA-butikens kylanläggning. Värmepumpeffekten är 260 kW. Genom återvinning av avloppsvattnet förvärms det vatten som ska bli varmvatten från ca 8˚C till 14˚C helt ”gratis”.

Delarna i den här anläggningen tillsammans med kompetent styrning blir ett energisystem med osedvanligt optimalt utnyttjande av gratisenergier. Energisystemet är även framtidssäkrat och kan kompletteras med geoenergi vid ett senare tillfälle. Då kommer ytterligare besparingar uppnås.