Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

#69 Slott i Tyresö (Bergvärme)

Tyresö slott

Tyresö slott ägs och förvaltas av Nordiska Muséet. Slottet uppfördes på 1630-talet och moderniserades  på 1770-talet. Slottet ligger med sin vackra park ca en mil sydost om Stockholm. I syfte att slottet ska bevaras som ett levande dokument över svensk historia har det sedan 1932 varit öppet och visas för allmänheten. Slottet inhyser även ett antal privata bostäder.

Innan värmepumpsinstallationen värmdes slottet av en oljepanna med en förbrukning på 60 m3 olja. Enligt beräkningar kommer energibesparingen vara 410 MWh/år. Eftersom oljeförbrukningen minskar drastiskt sjunker även belastningen på miljön, bland annat i form av CO2-utsläpp, från ca 1 600 ton till 280 ton CO2 /år, eller över 80%.

 

Anläggningsbeskrivning

Energisystemets värmepumpar har en sammanlagd värmeeffekt om 180 kW för produktion av värme och varmvatten. Oljepannan är än så länge kvar som spetsvärme för de kallaste dagarna.

Det tillhörande energilagret på 3 750 m är fördelat på 17 stycken energibrunnar som är helt osynligt placerade på gården mellan byggnaderna. Köldbärare leder värmeenergin från borrhålslagret till energicentralen. Inne i det ursprungliga museilika pannrummet står nu tre moderna bergvärmepumpar och levererar värme och varmvatten i ett högpresterande energisystem under många år framöver.