Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

#68 Konferensanläggning på Lidingö (Bergvärme)

Skogshem & Wijk

På konferensanläggningen Skogshem och Wijk på Lidingö är det verksamhet året runt och det är viktigt att leva upp till kundernas komfortkrav. Den gamla stora elpannan har ersatts med en ny värmepumpsanläggning för att i samklang med Svanenmärkningen leva upp till ambitionen om minsta möjliga miljöpåverkan.

Totalt har anläggningen ca 100 hotellrum, konferensrum, matsalar och en större eventhall som ska värmas och kylas med det nya energisystemet .

Energibesparingen med den nya anläggningen förväntas bli minst 900 MWh med en minskad miljöbelastning på 70 ton CO2 per år.

Anläggningsbeskrivning

Värmepumparna i anläggningen har en effekt på 360 kW. Den gamla elpannan finns än så länge kvar men kommer att ersättas av antingen ytterligare en värmepump eller en mindre elpanna. Energilagret består av 36 tätt borrade energibrunnar på vardera 200 m. Mellan maj och november sker återladdning av energilagret med hjälp av sjövatten via en kassun i strandkanten. På så sätt är det tätborrade energilagret fulladdat när energiuttaget påbörjas i början av uppvärmningssäsongen och energiuttaget påbörjas.

Energilagret har även möjliggjort att ta bort en kylmaskin och istället utnyttja frikyla från energilagret under sommaren, till en bråkdel av kostnaden.