Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

#104 Brommavik Hotel (Hybridlösning)

Brommavik Hotel

Brommavik hotell ligger centralt i Bromma. Hotellet erbjuder sina gäster avkoppling, god mat samt konferensmöjligheter. Hotellfastigheten är en kulturminnesmärkt sekelskiftesbyggnad som invändigt är modernt renoverad.

För värme och varmvattenproduktion har hotellet eldat olja motsvarande ca 44 m3.

Den nya smarta energilösningen kommer leverera värme, varmvatten och även kyla. Energianläggningen producerar lika mycket energi men till en mycket lägre kostnad och med en nästintill obefintlig miljöpåverkan.

Anläggningsbeskrivning

Lösningen består av ett energilager med 11 stycken energibrunnar som är 240 m djupa. Den sammanlagda värmeeffekten på värmepumparna är 124 kW. En elpanna för spetsvärme/redundans. Energi hämtas från borrhålslagret. Återladdning sker med återvinning via avluft från ett luftbehandlingsaggregat samt frikyla av tilluft. Ett KB2 (+14) system kyls även från borrhålslagret.

En DUC styr hela anläggningen för optimal drift. För att kunna följa upp anläggningens effektivitet och drift har vi monterat värmemängdsmätare och elmätare. DUC registrerar energianvändningen och presenter värden grafiskt, och i tabellformat.