Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

#1 Hotell Fjällgården Åre (Akvifär)

Hotell Fjällgården Åre

Fjällgården är ett klassiskt hotell i en klassisk miljö. Historiken sitter i väggarna och nya blad läggs till var dag. Varje gäst och besökare får del i denna berättelse med en genuin och rejäl upplevelse med bra rum, sköna sängar, god mat, hög stämning och bästa service.
Fastigheten består av ett fjällhotell med 62 rum samt konferensanläggning. En sådan anläggning i fjällmiljö kräver ett driftsäkert system.
Tidigare anläggning bestod av elpannor med en samlad totaleffekt om 300kW.

Besparing ”över förväntan”

 

Anläggningsbeskrivning

Energisystem med värmepumpar på tillsammans 90 kW. Värmepumparna hämtar energi från en akvifär i berget genom ett öppet system. Energieffektiva pumpar hämtar energirikt grundvatten ur akvifären genom sex energibrunnar.

Energin används i systemet där värmepumpteknik, högeffektiva värmeväxlare och ett anpassat styrsystem förädlar energin och producerar fullvärdig värme och tappvarmvatten till anläggningen. Efter värmeväxlingen pumpas vattnet vidare till fem energibrunnar som inte interfererar med inkommande grundvatten. Elpanna stöttar de kallaste dagarna.