Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

februari 12, 2018

Vasakronan satsar på geoenergi för kyla och värme


Vasakronan är en av de främsta fastighetsägarna i Sverige att energieffektivisera sina fastigheter. Nu ska fastigheten Uppfinnaren 2 på Östermalm förädlas med ett nytt energisystem för att minska energiförbrukningen och öka nyttjandet av förnyelsebar energi.

Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. Det nya energisystemet stärker fastighetens miljöprofil ytterligare vilket bidrar med ytterligare poäng för att nå nästa certifieringsnivå, LEED Platinum.

Det nya energisystemet återvinner överskottsenergi från byggnadens kylsystem som är i drift året om samt energi från energibrunnar borrade på fastighetens parkeringsyta. Sammanlagt hämtas energi från ca 3 600 m borrhål. Hjärtat i systemet utgörs av en värmepumpsanläggning som producerar värme och kyla till byggnadens system.

Med det nya energisystemet beräknas inköpet av energi för värme och kyla minska med ca 40% och byggnaden kommer att årligen att nyttja ca 1 000 MWh förnyelsebar energi.  

För detta projekt har Vasakronan valt att samarbeta med Enstar och Bengt Dahlgren.