Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

Nyheter

Nyheter

oktober 5, 2018

Enstar på Geoenergidagen

Enstar medverkade på Geoenergidagen. Två fulla dagar med givande seminarier och workshops. Det är också intressant att lyssna på branschkollegor och leverantörer hur dom ser på framtiden. Spännande saker som händer på forskningssidan och inom geoenergi!september 20, 2018

Bovieror satsar på solel och geoenergi

Bovieran är ett modernt och mycket populärt boendekoncept i Brf-form. Det unika med boendet är byggnadens vinterträdgård som ligger i mitten av byggnaden. Vinterträdgården är inspirerad av franska Rivieran med noga utvalda växter för att skapa en trivsam och harmonisk miljö året runt. För att klara av att hålla rätt klimat under vintersäsongen krävs mycket […]Enstar på Business Arena 2018

Enstar medverkar återigen på Business Arena. Det är viktigt för oss att följa fastighetsmarknaden samt få en insyn i vilka de kommande trenderna är. Utöver det så är det alltid lika intressant att diskutera med beslutsfattarna inom branschen gällande förnybar energi och de uppsatta klimatmålen!augusti 31, 2018

IKANO Bostad AB gör Hagsätra grönare

IKANO Bostad AB satsar stort på miljö och hållbarhet, ett led i denna satsning är kommande energiprojekt som skall genomföras i Hagsätra. Under perioden 2018-2020 skall 15 fastigheter i Hagsätra förses med system för återvinning av energi ur frånluftsventilationen. ”Att kunna gå ett steg längre och sänka vår energianvändning samtidigt som vi genomför underhåll på […]maj 29, 2018

Enstar förstärker energiförvaltningsorganisationen

Vi välkomnar Maria Stengard! Maria har studerat energiteknik med speciallicering på förnybar energi. Efter studierna arbetade hon med installation och service av solel, vindkraft och fjärrvärme i Halland. Hon flyttade sedan till Stockholm för att arbeta med el som projektingenjör. Maria kommer närmast från Edsvikens el AB.    maj 22, 2018

Geoenergi i Hammarby Sjöstad

Brf Sjöstaden 2 satsar på förnybar energi genom att konvertera till geoenergi för värme, varmvatten och kyla. Föreningen investerar i ett nytt energisystem som helt ersätter befintlig fjärrkyla- och fjärrvärmecentral. Det nya energisystemet utgörs av en värmepumpsanläggning som nyttjar lagrad solenergi ur borrhål samt föreningens frånluftsventilation. Värmepumparna producerar värme och varmvatten. Sommartid nyttjas frikyla från […]maj 14, 2018

Brf Sjöstadsviken väljer Enstar och sänker sina fjärrvärmekostnader

Enstar har tecknat avtal med Brf Sjöstadsviken om leverans av ett FX-system. Det nya energisystemet använder frånluften som värmekälla för att minska föreningens fjärrvärmebehov. Driften av den nya anläggningen optimeras med hänsyn till Stockholm Exergis fjärrvärmetaxor för att erhålla så låg driftkostnad som möjligt. Det nya energisystemet kommer att minska föreningens energikostnader med ca 30 […]april 9, 2018

Enstars energilösning bidrar till att KTHs nya studentbostäder vinner internationellt pris

På Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har Einar Mattsson utvecklat hållbara och energieffektiva studentbostäder för framtiden. Nu har Sveriges hittills största studentbostadshus som är projekterat för plusenergi tilldelats ”Best Property Innovation and Sustainability Award 2018”. Priset delades ut på konferensen ”The Class” i Lissabon. På uppdrag av fastighetsägaren och byggherren Einar Mattsson, som fick ta emot den prestigefulla utmärkelsen, […]februari 21, 2018

Brf Karlberga Park satsar på heltäckande geoenergilösning och lämnar fjärrvärmen

Enstar har tecknat avtal med Brf Karlberga Park om leverans av en geoenergianläggning för produktion av värme- och tappvarmvatten till föreningens byggnader. Den nya anläggningen är heltäckande med värmepumpar vilket innebär att fjärrvärmen kopplas bort. Entreprenaden omfattar även installation av innetemperaturgivare i samtliga lägenheter. Styrning och optimering av byggnadens värmesystem tar då även hänsyn till innetemperaturen för […]februari 19, 2018

Enstar förstärker projektorganisationen

Vi välkomnar Ola Nortén! Ola är utbildad civilingenjör inom energisystem och har jobbat mycket med projektledning vid energieffektivisering av fastigheters uppvärmningssystem. Det inkluderar bland annat geoenergi, frånluftsåtervinning och systemvalsstudier av energisystem, kommer närmast från IQS Energi Komfort AB.  
Kontakta oss