Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

Nyheter

Nyheter

maj 14, 2018

Brf Sjöstadsviken väljer Enstar och sänker sina fjärrvärmekostnader

Enstar har tecknat avtal med Brf Sjöstadsviken om leverans av ett FX-system. Det nya energisystemet använder frånluften som värmekälla för att minska föreningens fjärrvärmebehov. Driften av den nya anläggningen optimeras med hänsyn till Stockholm Exergis fjärrvärmetaxor för att erhålla så låg driftkostnad som möjligt. Det nya energisystemet kommer att minska föreningens energikostnader med ca 30 […]april 9, 2018

Enstars energilösning bidrar till att KTHs nya studentbostäder vinner internationellt pris

På Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har Einar Mattsson utvecklat hållbara och energieffektiva studentbostäder för framtiden. Nu har Sveriges hittills största studentbostadshus som är projekterat för plusenergi tilldelats ”Best Property Innovation and Sustainability Award 2018”. Priset delades ut på konferensen ”The Class” i Lissabon. På uppdrag av fastighetsägaren och byggherren Einar Mattsson, som fick ta emot den prestigefulla utmärkelsen, […]februari 21, 2018

Brf Karlberga Park satsar på heltäckande geoenergilösning och lämnar fjärrvärmen

Enstar har tecknat avtal med Brf Karlberga Park om leverans av en geoenergianläggning för produktion av värme- och tappvarmvatten till föreningens byggnader. Den nya anläggningen är heltäckande med värmepumpar vilket innebär att fjärrvärmen kopplas bort. Entreprenaden omfattar även installation av innetemperaturgivare i samtliga lägenheter. Styrning och optimering av byggnadens värmesystem tar då även hänsyn till innetemperaturen för […]februari 19, 2018

Enstar förstärker projektorganisationen

Vi välkomnar Ola Nortén! Ola är utbildad civilingenjör inom energisystem och har jobbat mycket med projektledning vid energieffektivisering av fastigheters uppvärmningssystem. Det inkluderar bland annat geoenergi, frånluftsåtervinning och systemvalsstudier av energisystem, kommer närmast från IQS Energi Komfort AB.  februari 12, 2018

Vasakronan satsar på geoenergi för kyla och värme

Vasakronan är en av de främsta fastighetsägarna i Sverige att energieffektivisera sina fastigheter. Nu ska fastigheten Uppfinnaren 2 på Östermalm förädlas med ett nytt energisystem för att minska energiförbrukningen och öka nyttjandet av förnyelsebar energi. Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. Det nya energisystemet stärker fastighetens miljöprofil […]februari 8, 2018

Enstar förstärker ingenjörsteamet

Vi välkomnar Karl Hallqvist! Karl är utbildad civilingenjör inom energisystem och har jobbat mycket med energikartläggningar, geoenergi, statusbesiktningar och systemvalsstudier av energisystem, kommer närmast från Ramböll Sverige AB.  december 22, 2017

Enstar, ett ackrediterat kylföretag

Enstar är nu ackrediterat kylföretag och kan erbjuda servicetjänster för kyl- och värmepumpsanläggningar, såsom årskontroller och kompressorbyten. Kontakta Enstars serviceavdelning om ni önskar mer information, telefon 08 522 356 07november 30, 2017

Brf Sjöstaden 1 satsar på förnyelsebar energi från solen

Samarbetet med Brf Sjöstaden 1 i Hammarby Sjöstad fortsätter. Enstar har sedan tidigare installerat föreningens energisystem och förvaltar idag dess tekniska system enligt energiförvaltningskonceptet. Nästa steg i samarbetet blir nu att installera en solcellsanläggning på fastighetens tak för produktion av el. Anläggningen utgörs av 300 solpaneler med en samlad effekt om ca 100 kW. Förväntad […]september 25, 2017

Enstar anställer ny energiingenjör

Vi välkomnar Johan Stenvall till vårt ingenjörsteam, han kommer ta rollen som energiingenjör. Johan är utbildad civilingenjör inom hållbara energisystem och har jobbat mycket med VVS-projektering och simuleringar, kommer närmast från Ramböll Sverige AB.augusti 16, 2017

HEBA Fastighets AB samarbetar med Enstar för nya hållbara energisystem

Det börsnoterade fastighetsbolaget HEBA Fastighets AB har anlitat Enstar för att utveckla och installera nya hållbara energisystem för tre av deras fastigheter i Axelsberg. HEBA Fastighets AB arbetar aktivt med att effektivisera och förbättra sina fastigheter ur energi och miljösynpunkt, och dessa installationer är en del av detta arbete. Samarbetet påbörjades i slutet på 2016 […]
Kontakta oss