Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

Nyheter

Nyheter

februari 21, 2018

Brf Karlberga Park satsar på heltäckande geoenergilösning och lämnar fjärrvärmen

Enstar har tecknat avtal med Brf Karlberga Park om leverans av en geoenergianläggning för produktion av värme- och tappvarmvatten till föreningens byggnader. Den nya anläggningen är heltäckande med värmepumpar vilket innebär att fjärrvärmen kopplas bort. Entreprenaden omfattar även installation av innetemperaturgivare i samtliga lägenheter. Styrning och optimering av byggnadens värmesystem tar då även hänsyn till innetemperaturen för […]februari 19, 2018

Enstar förstärker projektorganisationen

Vi välkomnar Ola Nortén! Ola är utbildad civilingenjör inom energisystem och har jobbat mycket med projektledning vid energieffektivisering av fastigheters uppvärmningssystem. Det inkluderar bland annat geoenergi, frånluftsåtervinning och systemvalsstudier av energisystem, kommer närmast från IQS Energi Komfort AB.  februari 12, 2018

Vasakronan satsar på geoenergi för kyla och värme

Vasakronan är en av de främsta fastighetsägarna i Sverige att energieffektivisera sina fastigheter. Nu ska fastigheten Uppfinnaren 2 på Östermalm förädlas med ett nytt energisystem för att minska energiförbrukningen och öka nyttjandet av förnyelsebar energi. Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. Det nya energisystemet stärker fastighetens miljöprofil […]februari 8, 2018

Enstar förstärker ingenjörsteamet

Vi välkomnar Karl Hallqvist! Karl är utbildad civilingenjör inom energisystem och har jobbat mycket med energikartläggningar, geoenergi, statusbesiktningar och systemvalsstudier av energisystem, kommer närmast från Ramböll Sverige AB.  december 22, 2017

Enstar, ett ackrediterat kylföretag

Enstar är nu ackrediterat kylföretag och kan erbjuda servicetjänster för kyl- och värmepumpsanläggningar, såsom årskontroller och kompressorbyten. Kontakta Enstars serviceavdelning om ni önskar mer information, telefon 08 522 356 07november 30, 2017

Brf Sjöstaden 1 satsar på förnyelsebar energi från solen

Samarbetet med Brf Sjöstaden 1 i Hammarby Sjöstad fortsätter. Enstar har sedan tidigare installerat föreningens energisystem och förvaltar idag dess tekniska system enligt energiförvaltningskonceptet. Nästa steg i samarbetet blir nu att installera en solcellsanläggning på fastighetens tak för produktion av el. Anläggningen utgörs av 300 solpaneler med en samlad effekt om ca 100 kW. Förväntad […]september 25, 2017

Enstar anställer ny energiingenjör

Vi välkomnar Johan Stenvall till vårt ingenjörsteam, han kommer ta rollen som energiingenjör. Johan är utbildad civilingenjör inom hållbara energisystem och har jobbat mycket med VVS-projektering och simuleringar, kommer närmast från Ramböll Sverige AB.augusti 16, 2017

HEBA Fastighets AB samarbetar med Enstar för nya hållbara energisystem

Det börsnoterade fastighetsbolaget HEBA Fastighets AB har anlitat Enstar för att utveckla och installera nya hållbara energisystem för tre av deras fastigheter i Axelsberg. HEBA Fastighets AB arbetar aktivt med att effektivisera och förbättra sina fastigheter ur energi och miljösynpunkt, och dessa installationer är en del av detta arbete. Samarbetet påbörjades i slutet på 2016 […]juli 6, 2017

Brf Bovieran i Nyköping nyttjar solen för uppvärmning och elproduktion

Enstar AB har sedan 2015 samarbetat med Brf Bovieran i Nyköping för att säkerställa ett korrekt inneklimat samt en låg driftkostnad. Bakgrunden till samarbetet är att föreningen haft problem med sitt inneklimat, vilket i sin tur lett till höga energikostnader. Föreningen har en ljusgård med tropiska växter som ställer speciella krav på inneklimatet och energisystemet. […]juni 21, 2017

Brf Skinnarviksberget Nr2 väljer Enstar som leverantör av nytt energisystem

Under våren har Enstar tecknat avtal med Brf Skinnarviksberget Nr2 om leverans av nytt energisystem för värme och varmvatten. Enstar kommer att ansvara för hela leveransen, från designarbete till driftsättning. Det nya energisystemet utgörs av ett borrhålslager från vilket geoenergi kommer att nyttjas i kombination med frånluftsåtervinning. Värmepumpar från Thermia kommer att stå för produktionen […]
Kontakta oss