Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

augusti 31, 2018

IKANO Bostad AB gör Hagsätra grönare


IKANO Bostad AB satsar stort på miljö och hållbarhet, ett led i denna satsning är kommande energiprojekt som skall genomföras i Hagsätra. Under perioden 2018-2020 skall 15 fastigheter i Hagsätra förses med system för återvinning av energi ur frånluftsventilationen.

”Att kunna gå ett steg längre och sänka vår energianvändning samtidigt som vi genomför underhåll på våra fastigheter ser vi som en stor fördel” Erik Ollman, IKANO Bostad AB

Projektet innefattar frånluftsåtervinning från ca 730 lägenheter vilket motsvarar ett totalt ventilationsflöde om ca 26 000 l/s. När samtliga fastigheter försetts med återvinningssystem kommer fjärrvärmeförbrukningen att minska med ca 2 700 MWh/år, vilket ger en besparing om 37% på nuvarande fjärrvärmeförbrukning. Denna besparing genererar ett minskat koldioxidutsläpp om ca 130 ton/år inklusive tillkommande elförbrukning, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från ca 100 normalstora villor.

Projektet är utvecklat i samarbete med ENSTAR AB som även kommer att vara totalentreprenör för projektgenomförandet. 

”Vi är väldigt glada över att ha inlett ett samarbete med IKANO och ser fram emot ett långsiktigt samarbete med att ställa om deras fastigheter till gröna och hållbara”, Martin Rettig, Försäljningschef, Enstar AB 

 

Enstar AB är en oberoende samarbetspartner som skräddarsyr effektiva energisystem som tar tillvara på all förnybar energi i och runt om din fastighet. Vi erbjuder fastighetsägare kostnadseffektiva och hållbara systemlösningar för värme, kyla och el med fokus på förnybar energi. Bolaget arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med att utveckla, förädla och förvalta olika fastigheters energisystem. Kunderna är till exempel fastighetsbolag, industrier och bostadsrättsföreningar.