Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

januari 31, 2020

Hembla satsar stort på förnybar energi


Pågående borr- och schaktarbete

​Enstar har tillsammans med HEMBLA startat upp två spännande Energientreprenader i Flemingsbergs i syfte att förbättra fastigheternas energiprestanda och minska dess miljöpåverkan.

Både Kv. Stallet och Kv. Magasinet innefattar geoenergilager och FTX lösningar, vilket innebär att man använder sig av förnybar energi för att minska behovet av köpt/ tillförd energi.

Båda projekten planeras att vara färdigställda till sommaren 2020. HEMBLA genomför en stor satsning i området där man redan renoverat 25% av sitt fastighetsbestånd

”Vi är glada att får vara med på HEMBLAs stora satsning i området och att de gett oss detta förtroende att genomföra dessa projekt. Vi ser fram emot att utföra fler bra och spännande projekt ihop med HEMBLAs professionella organisation, säger Johan Asterdahl, Projektchef, Enstar”