Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

augusti 16, 2017

HEBA Fastighets AB samarbetar med Enstar för nya hållbara energisystem


Det börsnoterade fastighetsbolaget HEBA Fastighets AB har anlitat Enstar för att utveckla och installera nya hållbara energisystem för tre av deras fastigheter i Axelsberg. HEBA Fastighets AB arbetar aktivt med att effektivisera och förbättra sina fastigheter ur energi och miljösynpunkt, och dessa installationer är en del av detta arbete. Samarbetet påbörjades i slutet på 2016 och just nu pågår installationsarbeten av de nya systemen.

Energisystemen utgörs av tre separata värmepumpsanläggningar med bergvärme och frånluftsåtervinning, vilka helt ersätter de gamla fjärrvärmecentralerna. Totalt installeras drygt 700 kW värmepumpseffekt och sammantaget har det borrats drygt 8 500 m borrhål. All frånluft från ventilationen, som idag bara vädras bort, kommer att återvinnas av de nya energisystemen.

Det sammantagna energiinköpet för värme och varmvatten kommer att minska med ca 70% jämfört med behovet för tidigare system, vilket motsvarar ca 1 400 MWh per år. Besparingen medför även en stor miljönytta, sammantaget kommer de nya systemen att generera ett minskat koldioxidutsläpp om ca 100 ton per år. Besparingen motsvarar ett årligt utsläpp från ca 80 villor.

Investeringen i de nya energisystemen kommer även att generera ett bättre driftnetto. Direktavkastningen på investeringen beräknas till ca 10% år 1.

Kontakta Martin Rettig på Enstar eller Marija Nikolic på HEBA Fastighets AB om ni vill veta mer om detta projekt.