Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

maj 22, 2018

Geoenergi i Hammarby Sjöstad


Brf Sjöstaden 2 från Hammarby Allé

Brf Sjöstaden 2 satsar på förnybar energi genom att konvertera till geoenergi för värme, varmvatten och kyla.

Föreningen investerar i ett nytt energisystem som helt ersätter befintlig fjärrkyla- och fjärrvärmecentral. Det nya energisystemet utgörs av en värmepumpsanläggning som nyttjar lagrad solenergi ur borrhål samt föreningens frånluftsventilation. Värmepumparna producerar värme och varmvatten. Sommartid nyttjas frikyla från borrhålen för att förse föreningens hyresgäster med miljövänlig kyla. Bland annat kommer MAX och Systembolagets lokaler i Hammarby Sjöstad att kylas med energi från detta system. Anläggningen planeras vara helt driftsatt innan kommande värmesäsong men redan nu är den nya kylanläggningen igång.

Sammantaget minskar det nya energisystemet föreningens årliga energiinköp för värme, varmvatten och kyla med ca 70% motsvarande ca 1 000 MWh per år. Energibesparingen kommer att generera en energikostnadsbesparing om närmare 60%