Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

april 9, 2018

Enstars energilösning bidrar till att KTHs nya studentbostäder vinner internationellt pris


Fotograf: Åke Gunnarsson

På Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har Einar Mattsson utvecklat hållbara och energieffektiva studentbostäder för framtiden. Nu har Sveriges hittills största studentbostadshus som är projekterat för plusenergi tilldelats ”Best Property Innovation and Sustainability Award 2018”. Priset delades ut på konferensen ”The Class” i Lissabon.

På uppdrag av fastighetsägaren och byggherren Einar Mattsson, som fick ta emot den prestigefulla utmärkelsen, har Enstar bidragit med energilösningar för de 305 studentbostäderna. Innovativa lösningar har bidragit till att husen kan titulera sig som plusenergihus. Det innebär att det inom fastigheterna produceras mer energi än vad de tre husen gör av med sett över ett år.

Aktiv och passiv del av laboratorium Förutom studentlägenheter kommer husen även inrymma KTH Liv-in Lab där KTH kommer att bedriva innovativ forskning i en aktiv boendemiljö. Där kommer man till exempel att testa ventilationsstrategier för allergenfria inomhusmiljöer, adaptiva styr- och kontrollsystem och strategier för boendebeteendepåverkan för ett mer hållbart beteende. Inflyttningen av testpersoner och forskare i de energismarta husen påbörjades i september 2017 då Christer Fuglesang invigde det nya Kvarteret Forskningen på KTH Campus.

Ett självförsörjande smart boende
Enstar har en gedigen kunskap gällande systemintegration och energieffektivisering av fastigheter och fick uppdraget som totalentreprenör för energi- och systemlösningen gällande produktion av värme, varmvatten samt komfortkyla till lägenheterna. Utöver det har Enstar konstruerat och installerat ett överordnat styrsystem som hanterar alla funktioner i anläggningen på ett sofistikerat sätt. Detta möjliggör ett hållbart och energieffektivt plusenergiboende som värnar om både miljö och ekonomi.


”När man kombinerar förnybara energikällor såsom sol- och geoenergi, tillsammans med ett gediget klimatskal på fastigheterna, då blir det väldigt bra. För oss på Enstar så var detta ett spännande projekt och väldigt roligt att få jobba med KTH:s forskare och en byggherre som Einar Mattsson som ligger i framkant gällande hållbarhet.”
John von Wowern, VD, Enstar AB

Om Enstar AB
Enstar AB är en oberoende samarbetspartner som skräddarsyr effektiva energisystem som tar tillvara på all förnybar energi i och runt om din fastighet. Vi erbjuder fastighetsägare kostnadseffektiva och hållbara systemlösningar för värme, kyla och el med fokus på förnybar energi. Bolaget arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med att utveckla, förädla och förvalta olika fastigheters energisystem. Kunderna är till exempel fastighetsbolag, industrier och bostadsrättsföreningar.