Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

april 22, 2020

Enstar slår nytt rekord för tredje året i rad


Allt fler fastighetsägare vill ställa om sitt sätt att producera, lagra och använda energi, bland annat genom investeringar i förnybar energiproduktion och effektiva energisystem. Enstar har spetskompetens inom dessa områden och riktar sig mot fastighetsbolag, industrier och stora bostadsrättsföreningar.

”Vi har verkligen skapat något unikt tillsammans på Enstar. Bolaget ökar omsättningen med ca 50% och utöver det så har vi även utökat organisationen med över 50%. Vi har en stark tillväxt och detta beror på att vi är ett väldigt bra team på Enstar där vi jobbar för varandra och tänker långsiktigt och hållbart både med våra kunder och samarbetspartners, vilket gör att vi även växer tillsammans med dem, säger John von Wowern, VD, Enstar AB”

DRIVER PROJEKT SOM TOTALENTREPRENAD Enstar erbjuder fastighetsägare kostnadseffektiva och hållbara systemlösningar för värme, kyla och el med fokus på förnybar energi. Bolaget arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med alltifrån rådgivning och analys kring energieffektivisering till design och implementation av lösningar inom värmepumpsteknik, geoenergi, solenergi och anläggningsdrift.

EFFEKTIVARE ENERGITEKNIK I FASTIGHETER Enstar optimerar fastigheternas effekt- och energianvändning med hjälp av modern teknik och digitala lösningar, till exempel byte av fjärrvärmecentraler, installation av system för frånluftsåtervinning, konvertering från fjärrvärme till bergvärme eller från direktverkande el till vattenburen värme. Fastighetsägare erbjuds flexibla lösningar där geoenergisystem och solcellsanläggningar integreras och anpassas till fastighetens storlek och energibehov. 

EKONOMI OCH MILJÖ Investering i hållbara energisystem ger fastighetsägare en stor utdelning i form av bättre inomhusklimat, ekonomi och miljö. Genom optimering och styrning av fastighetens elförbrukning, värme, temperatur och ventilation minimeras energiförlusterna samtidigt som energiprestanda förbättras och potentialen för energi- och kostnadsbesparingar ökar. Lägre energianvändning i kombination med lokal elproduktion från solceller ger betydande miljöförbättringar i form av minskade utsläpp samt minskad halt av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar. 

AFFÄRSMODELLEN TÄCKER TVÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Enstar erbjuder tjänsterna energientreprenad och energiförvaltning:

Energientreprenad innebär att bolaget äger totalt ansvar för ett projekt som innefattar t.ex. investeringar i nya energisystem eller modernisering av ett existerande. Enstar arbetar då på totalentreprenad och bär ansvar för projektets funktion, genomförande och kvalitet. Exempel på dessa projekt är installation av solceller och system för frånluftsåtervinning. Det kan även vara konverteringsprojekt, från fjärrvärme till bergvärme, från FT-ventilation till FTX eller från direktverkande el till vattenburen värme.

Energiförvaltningskonceptet är framtaget för de som vill ta ett helhetsgrepp för fastigheters energiprestanda och arbetet kan innefatta teknisk förvaltning, energioptimering och andra energisparande åtgärder. Båda verksamhetsområden innefattas i en tre-stegs process där Enstar utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheters energisystem åt kund.

1. Utveckla Enstar inleder alltid med ett blankt papper. Inga projekt eller fastigheter är det andra likt och förutsättningarna för att spara energi är alltid olika. I utvecklingsstadiet har Enstar tjänster inom förstudier, energikartläggning och energiplanering men erbjuder också t.ex. riskanalyser, myndighetskontakter och ansökningar. En konkret plan tas fram för konstruktion och design för det tilltänka energisystemet. Enstar levererar ett komplett beslutsunderlag för investeringen med en väl genomarbetat budget som grund.

2. Förädla I denna fas förverkligas det nya energisystemet och Enstar tar ett helhetsansvar för funktion och genomförande. Bolaget har utvecklat en egen process för att säkerställa att varje projekt levereras med bästa kvalitet och lönsamhet och i enlighet med den överenskomna tidsplanen.

3. Förvalta Bolaget erbjuder ren förvaltning i form av drift och service med flexibel omfattning. Via Enstars egen driftcentral övervakas kundens system och Enstar kan på så sätt säkerställa en stabil och säker drift. Tjänster som erbjuds är bland annat teknisk förvaltning, kyl- och värmepumpsservice och energioptimering.

Se hela Peas Industries ÅR 2019 Peas Industries Årsredovisning 2019