Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

juni 23, 2022

Enstar sätter rekord för femte året i rad


Peas Industries, (koncernen), årsredovisning 2021

2021 har fortsatt präglats av Pandemin dock har Enstar haft en bra stabil tillväxt.

Bolaget har under året haft 35 aktiva Energientreprenader. Under 2021 har 15 nya Energientreprenader startats och 20 Energientreprenader har slutförts. Vidare har Enstar utökat Energiförvaltningsavtalen med ca 25%. Utöver det har organisationen växt med ca 17%.

Enstar erbjuder fastighetsägare kostnadseffektiva och hållbara systemlösningar för värme, kyla och el med fokus på förnybar energi. Bolaget arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med alltifrån rådgivning och analys kring energieffektivisering till design och implementation av systemlösningar inom värmepumpsteknik, geoenergi, solenergi och anläggningsdrift. Enstar optimerar fastigheternas effekt- och energianvändning med hjälp av modern teknik och digitala lösningar. Fastighetsägare erbjuds flexibla lösningar där geoenergisystem, FX-system och solcellsanläggningar integreras och anpassas till fastighetens storlek och energibehov.

”Under 2021 har Enstar fortsatt haft en stabil tillväxt. Bolaget har också flyttat till ett nytt större kontor för att skapa förutsättning för vidare expansion. Trots att pågående Pandemi påverkar stort så gör Bolaget ett rekordår för femte året i rad. Det visar att vi har en stark kultur och kompetent organisation. Tillsammans med våra partners och kunder fortsätter vi att ta en större och starkare position på marknaden.”