Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

april 28, 2021

Enstar fortsätter att anställa nya talanger


fv. Izabella Simonsson & Marcus Enlund

Enstar har fortsatt stort fokus på tillväxt. Enstar håller på att förbereda sig för nästa fas i bolagets utveckling. Organisationen växte drygt 30% 2020 och det ser ut som bolaget håller en liknande rekryteringstakt även 2021. Enstar är ett bolag i stark tillväxt som ständigt är i behov av nya talanger för respektive verksamhetsområde.

Izabella Simonsson har tidigare studerat Civilingenjör Hållbar Energiteknik med inriktning inom energieffektivisering och bioenergi, vid Luleå Tekniska Universitet. 

 ”Jag valde att börja på Enstar för att jag har ett stort intresse för energieffektivisering och hållbarhet. Jag tyckte att Enstar kändes som ett företag med goda värderingar, bra gemenskap och ett stort intresse och driv för att bidra till en mer hållbar framtid. Jag tycker att det bästa med Enstar är att det finns ett stort fokus på hållbarhet och att jag får vara en del av omställningen av att fastigheter ska bli mer energieffektiva. Det är även en mycket inkluderande och trevlig stämning på företaget, säger Izabella Simonsson, Energiingenjör, Enstar AB”

Marcus är elektriker från början men på senare tid har han riktat in sig mot projektledning inom solcellsanläggningar. Marcus har tidigare jobbat som konsult på Enstar och jobbat i bolagets Energientreprenader som assisterande Projektledare.

”Jag valde Enstar på grund av att dom verkar inom en intressant och växande bransch. Det bästa med Enstar är den familjära stämningen, spännande och varierade uppgifter då alla projekt är unika, säger Marcus Enlund, assisterande Projektledare, Enstar AB”

”Både Izabella och Marcus har ett imponerande driv och engagemang vilket ger mycket positiv energi till den övriga organisationen. För oss är det viktigt att få in personer med nya infallsvinklar för att ständigt utvecklas som bolag.  Jag är väldigt glad över att Izabella och Marcus har kommit till oss, säger John von Wowern, VD, Enstar AB”