Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

februari 19, 2018

Enstar förstärker projektorganisationen


Vi välkomnar Ola Nortén!

Ola är utbildad civilingenjör inom energisystem och har jobbat mycket med projektledning vid energieffektivisering av fastigheters uppvärmningssystem. Det inkluderar bland annat geoenergi, frånluftsåtervinning och systemvalsstudier av energisystem, kommer närmast från IQS Energi Komfort AB.