Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

juni 21, 2017

Brf Skinnarviksberget Nr2 väljer Enstar som leverantör av nytt energisystem


Under våren har Enstar tecknat avtal med Brf Skinnarviksberget Nr2 om leverans av nytt energisystem för värme och varmvatten. Enstar kommer att ansvara för hela leveransen, från designarbete till driftsättning. Det nya energisystemet utgörs av ett borrhålslager från vilket geoenergi kommer att nyttjas i kombination med frånluftsåtervinning. Värmepumpar från Thermia kommer att stå för produktionen av värme och varmvatten. Det nya energisystemet ersätter helt den gamla fjärrvärmecentralen.

Denna investering kommer att minska föreningens energikostnad med ca 50% och generera en energibesparing om ca 70%. Årligt direktavkastning kommer att uppgå till drygt 10%.