Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

november 30, 2017

Brf Sjöstaden 1 satsar på förnyelsebar energi från solen


Samarbetet med Brf Sjöstaden 1 i Hammarby Sjöstad fortsätter.

Enstar har sedan tidigare installerat föreningens energisystem och förvaltar idag dess tekniska system enligt energiförvaltningskonceptet. Nästa steg i samarbetet blir nu att installera en solcellsanläggning på fastighetens tak för produktion av el.

Anläggningen utgörs av 300 solpaneler med en samlad effekt om ca 100 kW. Förväntad energiproduktion uppgår till ca 100 MWh per år.

När samarbetet inleddes 2015 låg föreningens energiförbrukning på 156 kWh per kvadratmeter och år. När denna anläggning är i drift kommer föreningens energiförbrukning att sjunka till ca 90 kWh per kvadratmeter och år, vilket motsvarar en besparing om nästan 50% av föreningens totala inköp av fjärrvärme och el. Inköpet av fjärrvärme har redan nu minskat med 65%.

Kostnadsbesparingen är redan nu så pass bra att föreningen infört en avgiftsfri månad i december, kanske årets julklapp?