Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

februari 21, 2018

Brf Karlberga Park satsar på heltäckande geoenergilösning och lämnar fjärrvärmen


Enstar har tecknat avtal med Brf Karlberga Park om leverans av en geoenergianläggning för produktion av värme- och tappvarmvatten till föreningens byggnader.

Den nya anläggningen är heltäckande med värmepumpar vilket innebär att fjärrvärmen kopplas bort. Entreprenaden omfattar även installation av innetemperaturgivare i samtliga lägenheter. Styrning och optimering av byggnadens värmesystem tar då även hänsyn till innetemperaturen för respektive lägenhet.

Det nya energisystemet kommer att generera en energibesparing om ca 70 % vilket motsvarar en energikostnadsbesparing om ca 60 %.