Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

augusti 22, 2022

Brf Hammarby Ekbacke investerar i solceller & nytt Energisystem


Brf Hammarby Ekbacke har tecknat avtal med Enstar AB gällande en Energientreprenad. Projektet startade juni 2022 och beräknas vara färdigställt i februari 2023.

 Brf Hammarby Ekbacke är beläget nära Sickla kanal i Hammarby Sjöstad, består av ca 60st bostadsrätter och stod färdig 2001.

” Brf Hammarby Ekbacke är en driven förening som engagerar sig i arbetet mot en hållbar framtid. Det känns verkligen kul att vi nu tillsammans utvecklat detta projekt och installerar solceller och nytt energisystem så föreningen kan nyttja lokal förnybar energi ”, säger Anders Nykvist, Affärsutvecklare, Enstar AB.


Brf Hammarby Ekbacke har under en längre tid arbetat med att försöka effektivisera fastighetens energiförbrukning. Åtgärderna för fastigheten har utformats så att byggandens energiklass motsvarar dagens krav för nyproduktion samt uppfyller Boverkets krav för att erhålla energieffektiviseringsstöd.

” Vi valde Enstar som samarbetspartner 2020 utifrån att man hade ett ramavtal med Sjöstadsföreningen. Bakom beslutet ligger både miljöaspekten att få lokalt förnybar energi samt att vi sänker driftkostnaderna”, säger Per Bengtsson Ordförande Brf Hammarby Ekbacke

Energientreprenaden innefattar en ny solcellsanläggning och nytt geoenergisystem med ett geoenergilager som består av 13st 370m djupa energibrunnar. Utöver det, nya energieffektiva frånluftsfläktar och FTX-aggregat till fastighetens garage. Energisystemet beräknas generera en besparing av inköpt energi om 55% samt förbättra byggnadens energiklass från E till C.

Projekten finansieras delvis via EU:s återhämtningsplan NextGenerationEU som stöder investeringar i den gröna och digitala omställningen och vars syfte är att bidra till EU:s återuppbyggnad efter coronapandemin.