Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

maj 28, 2019

BRF Bosvedjan tecknar avtal med Enstar AB om ett av Sveriges största solcellsprojekt


Översiktsbild Brf Bosvedjan i Sundsvall

Bosvedjan är Sveriges näst största bostadsrättsförening med över 1 000 lägenheter fördelat på 53 fastigheter. Solcellsprojektet innefattar en installation av  drygt 1,2 MW solcellseffekt (ca 4 000 st. solcellspaneler) med en förväntad årlig produktion om mer än 1 GWh solel.


Våra fastigheter är byggda i slutet av 60-talet och är ett av miljonbyggena i Sverige. Vi har därför utvecklat våra fastigheter till att bli ett hållbart boende.
Nu bygger vi vidare för en hållbar framtid med solceller. Den naturliga parten är Enstar som genomfört våra tidigare energieffektiviseringarDan Söderholm, Brf Bosvedjan

Föreningen är mycket aktiv i sin förvaltning och har tidigare gjort stora insatser för att minska energianvändningen för värme och varmvatten. Bland annat installerade de år 2014 återvinning av alla sina ca 200 frånluftsfläktar, vilket minskat deras energianvändning med ca 30%. Ett projekt de också genomförde tillsammans med Enstar. Vidare har föreningen infört gemensamhetsabonnemang för lägenhetselen. Att addera solceller är ett naturligt nästa steg i att skapa framtidens energisystem för fastigheter – förutom betydande elkostnadsbesparingar så drivs frånluftssystemet med grön solel samtidigt som energisystemet och gemensamhetsabonnemangen möjliggör en större och därmed kostnadseffektivare solcellsinstallation. Projektet kommer att påbörjas och slutföras under 2019.

Det blir ett av Sveriges största taksolsprojekt sett till installerad effekt och komplexitet. BRF Bosvedjan visar också vägen när det gäller potentialen för fastighetsägare att energieffektivisera fastigheter på ett lönsamt sätt och med kort tid från idé till genomfört projekt. – Gustav Bolin, Enstar AB