Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

juni 22, 2023

Segulah blir partner till Enstar för att bygga en ledande plattform inom energioptimering


fv. Johan Ihrfelt, VD & medgrundare Peas Industries AB, John von Wowern, VD, Enstar AB, Oskar Oxenstierna, Partner, Segulah VI Advisor AB

Segulah blir partner till Enstar AB för att stötta i dess ambition att bygga en ledande plattform inom energioptimering.

Idag utvecklar, bygger, förädlar och förvaltar Enstar fastigheters energisystem med fokus på förnybar energi, låg driftskostnad och hög avkastning. Enstar grundades i Stockholm 2004, har idag 35 anställda och omsättning om 170 mkr (2022). De senaste 5 åren har Enstar haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på +18% per år. Segulah blir en betydande ägare i Enstar i partnerskap med Peas Industries AB samt ledande befattningshavare i bolaget.

“Vi är mycket glada att välkomna Segulah som partner. Vi är övertygade om att Segulahs breda erfarenhet av bolag med fokus på komplexa tjänster och hög servicegrad såväl som av att bygga framgångsrika bolagsgrupper genom förvärv kommer att stärka Enstar och hjälpa oss att nå vår vision om en 100% hållbar och förnybar energisektor”, säger John von Wowern, VD, Enstar AB.

”En av de största utmaningarna inom energiomställningen är att bygga plattformar och team som kan skala upp och leverera system och tjänster för att accelerera omställningen. Med Peas och Segulah som huvudägare är Enstar väl positionerat för att ta en ledande position i marknaden”, säger Johan Ihrfelt, VD och medgrundare, på Peas Industries AB.

”Enstar har en stark position inom en attraktiv och snabbväxande marknad driven av behovet att ställa om till hållbara energisystem. Investeringen passar mycket väl in i vår strategi att investera i bolag som är aktiva inom marknader med långsiktig strukturell tillväxt. Vi ser fram emot att tillsammans med Peas, ledningen och anställda accelerera den framtida tillväxtresan, både genom organisk tillväxt och förvärv”, säger Oskar Oxenstierna, Partner, på Segulah VI Advisor AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Oskar Oxenstierna, Partner, Segulah VI Advisor AB +46 73 90 90 947, oxenstierna@segulah.se

John von Wowern, VD, Enstar AB +46 8 522 356 05, john.vonwowern@enstar.se