Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

FÖRVALTA
VI SÄKERSTÄLLER EN OPTIMERAD DRIFT GENOM PROAKTIV DRIFT OCH SERVICE

Vi erbjuder drift och service i egen regi med en skräddarsydd omfattning efter kundernas behov.  Via vår driftcentral övervakar vi våra kunders fastigheter och säkerställer en trygg och stabil drift.

Exempel på tjänster vi erbjuder under förvaltningsfasen är teknisk förvaltning, kyl/värmepumpservice, energiuppföljning och energioptimering.

”En genomförd investering skall finansieras med erhållna driftkostnadsbesparingar. För att bibehålla en låg driftkostnad krävs ett väl planerat underhåll, regelbunden service och kontinuerlig uppföljning.”