Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

Energiförvaltning

Energiförvaltningskonceptet är framtaget för de fastighetsägare som vill ta ett helhetsåtagande för sina fastigheters energiprestanda.

Förvaltningsåtagandet innefattar tre delar:

  1. Teknisk förvaltning
  2. Energioptimering och energiuppföljning
  3. Energibesparande åtgärder

Samarbetet inleds med en energikartläggning och teknisk inventering där vi analyserar fastighetens tekniska skick och energiförbrukning. Vi utreder även vilka möjligheter som finns för energibesparande åtgärder. Detta arbete resulterar i en skräddarsydd energiplan med mål och aktiviteter för energiarbetet. Energiplanen ligger till grund för förvaltningsarbetet och energibesparande åtgärder

För att säkerställa en stabil och effektiv drift av fastigheten tar vi över hela eller delar av den tekniska förvaltningen. Åtagandet utgörs främst av skötsel och tillsyn av fastighetens tekniska system för värme, kyla och ventilation.

Parallellt med den tekniska förvaltningen utförs ett optimeringsarbete för att säkerställa att husets system går så effektivt som möjligt utan att tumma på komforten i huset.

Enligt plan förverkligar vi möjliga energibesparande åtgärder genom energientreprenader.

  • Teknisk förvaltning
  • Värmepumpservice
  • Energiuppföljning